MGR ออนไลน์ — ทางการกัมพูชาได้เผาทำลายไข่ไก่ที่นำเข้าประเทศไทย จำนวน 270 ถาด รวมเป็นไข่ 8,100 ฟอง หลังจับยึด เนื่องจากขนผ่านด่านชายแดนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาต และ ไม่ได้ผ่านการตรวจทางด้านสุขอนามัย เจ้าหน้าที่เกรงว่าไข่ไก่ทั้งหมดอาจจะปนเปื้อน หรือ ติดเชื้อทำให้เกิดอันตรายต่อส่วนรวมได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้กฎหมายได้ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ด่านชายแดนสามารถเก็บไปทำลายได้ทันที ณ จุดที่พบ

เหตุเกิดตอนบ่ายวันพฤหัสบดี 24 พ.ค. ที่ด่านชายแดนอำเภอกัมเรียง (Kamrieng) จ.พระตะบอง อีกฝั่งหนึ่งเป็นด่านบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ภาพที่เผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่ของทางการ กำลังแชร์กันไปอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ของชาวกัมพูชา

ตามรายงานของสื่อออนไลน์ภาษาเขมร เจ้าหน้าที่แคมคอนโทรล (Cambodia Import Export Inspection and Fraud Repression Directorate-General) ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจตราสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีกหลายฝ่าย ทั้งพาณิชย์จังหวัดพระตะบอง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่

ไข่ไก่ทั้งหมดถูกขนข้ามแดน โดยบรรทุกบนรถเข็นเข้าไปอย่างเปิดเผย ปะปนไปกับข้าวของอื่นๆ ของราษฎรในท้องถิ่นที่ข้ามไปมาประจำวัน เจ้าหน้าที่เข้าได้ตรวจหาต้นตอแหล่ง รวมทั้งหนังสือรับรองจากทางฝั่งไทย แต่เจ้าของรถเข็นไม่สามารถหาเอกสารใดๆ สำแดงได้ โดยอ้างว่าตนเป็นเพียงผู้รับจ้างขนไข่จำนวนดังกล่าวข้ามแดน และ จะมีคนไปรับ — เจ้าหน้าที่ได้นำไข่ไก่ทั้งหมดไปทำลายโดยขุดดินฝั่งและเผาทำลายก่อนกลบหลุม ในบริเวณใกล้กับด่านชายแดนถาวรแห่งนั้น
เจ้าหน้าที่แคมคอนโทรลกล่าวว่า การทำลายไข่ไก่เป็นมาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพติดตามมา รวมทั้งโรคระบาดที่อาจปนเปื้อนไปกับไข่ไก่ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา เนื่องจากมีการลักลอบขนสินค้าของกินของใช้ต่างๆ จากประเทศเพื่อนบ้านกันมาก กรณีเช่นนี้กฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินการอย่างทันท่วงที

จากการสอบปากคำเจ้าของรถเข็น ทำให้ทราบว่ามีแม่ค้าจำนวนหนึ่งนำไข่ไปแล้ว 2-3 ถาด ซึ่งจะต้องเร่งติดตามหา เพื่อนำไปทำลายต่อไป เจ้าหน้าที่คนเดียวกันกล่าว

ทางการกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคมคอนโทรล ได้พยายามให้ความรู้แก่ประชาชนท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนส่วนรวมในสังคม

ด่านบ้านแหลม-กัมเรียง เป็นหนึ่งในบรรดาด่านตรวจคนเข้าเมืองสากล 3-4 แห่ง ตามแนวชายด่านตะวันออก ที่เพิ่งเปิดเป็นด่านถาวรในช่วงสองปีมานี้ และ เป็นหนึ่งในสองแห่งที่ชายแดนด้าน จ.จันทบุรี กับ จ.พระตะบอง และ จ.ไพลิน ของกัมพูชา.

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์